BRAVO UNIFORM BRAVO BRAVO ÍNDIA    FINS SETEMBRE! 3

BRAVO UNIFORM BRAVO BRAVO ÍNDIA    FINS SETEMBRE!
3 BRAVOS en el nom de Bubbi CHARTER!
Aquests tres «Bravos» corresponen a:
1r als seus clients, presents, passats i futurs, ja que de tots vosaltres aprenem
cada dia a ser millors. I, perquè ens heu ajudat a pujar als primers llocs
en entrar a la nostra pàgina web per veure el nostre treball. GRÀCIES, MOLTES GRÀCIES.
2n al seu equip humà que si ho dubteu us convidem a conèixer-nos i probablement  fins
i tot a prendre’ns un cafè junts.
3r a la seva flota, que tot i ser el primer any de Bubbi Charter, és important i volem
consolidar-la i que navegui el més possible.
Tot aquest escrit de gratitud és perquè fem una parada en el camí. Comencem
la temporada alta, això vol dir treballar de dilluns a dilluns i 10 hores cada dia.
Per la qual, el bloc, facebook i probablement twitter queden aparcats fins al mes
de setembre.
Però… Tenim un compromís, tenim una cita. Fins el mes de setembre
una abraçada.
equip de Bubbi Charter Menorca

_______________________________________________________Imagen

BRAVO UNIFORM BRAVO BRAVO INDIA   HASTA SEPTIEMBRE !
3 BRAVOS en el nombre de BUBBI CHARTER!
Estos tres Bravos corresponden a:
1º a sus clientes , presentes, pasados y futuros, ya que de todos vosotros aprendemos
cada día a ser mejores. Y, porque nos habéis ayudado a subir a los primeros puestos
al entrar en nuestra página web para ver nuestro trabajo. GRACIAS, MUCHAS GRACIAS.
2º a su equipo humano que si lo dudáis os invitamos a conocernos y probablementa hasta
tomarnos un café juntos.
3º a su flota, que todo y ser el primer año de Bubbi Charter, es importante y queremos
afianzarla y que navegue lo más posible.
Todo este párrafo de gratitud es porque hacemos un alto en el camino. Empezamos
la temporada alta , ello quiere decir trabajar de lunes a lunes y 10 horas cada día.
Por lo que el blog, facebook y probablemente twitter quedan aparcados hasta el mes
de Septiembre.
Pero… Tenemos un compromiso, tenemos una cita. Hasta Septiembre
un abrazo.
equipo de Bubbi Charter Menorca

ALARMA DE GARREIG Per a un bon fondeig / ALARMA DE GARREO

ImagenALARMA DE GARREIG
Per a un bon fondeig, hem de tenir en compte:
1-eslora de l’embarcació
2-terra on llançarem l’àncora
3-condicions de la mar
4-alarmes de les que farem ús.
Hem de fondejar en sòls no molt profunds, entre 3 a 10 metres
depenent de l’eslora i calat de l’embarcació; amb tota la cadena
estirada sobre el fons perquè el seu pes la vagi enterrant a la sorra
i els metres de cap d’una llargaria de una eslora o eslora i
mitja + fondal.
Ja en els anys 50, els bons navegants com Bernat Moitessier
van inventar el mes senzill sistema d’ ALARMA DE GARREIG.
Si estem fondejats i veiem que la nostra embarcació es mou
«garreja» i el modern GPS ens falla. Abans de posar-nos
nerviosos…  hem de tornar al sistema manual. (tegnología punta)
per lo qual necessitarem el següent:
* una galleda (poal) de baldeig
* un plom i un cordill que pot ser la sonda manual.
Una vegada tinguem tot aixó montarem l’alarma de garreig.
Amb el vaixell ancorat. Lliguem el fil d’una llargada més que
la cadena de l’ancora, al plom i ho llençarem per proa.
L’altre extrem del fil el lligarem al poal plé d’aigua o amb pes d’una altra manera.
En cas de que el veler es mogui, la gallega caurà i el enrenou ens
despertarà , avisan-nos que alguna cosa no va bé.
Anécdota:
Bernat Moitessier era un poc més radical i es lligava el fil
al dit gordo del peu.
Si teniu qualque comentari que fer, esteim a la vostra disposició
Bubbi Charter Menorca______________________________
ALARMA DE GARREO
Para un buen fondeo necesitamos tener en cuenta:
1- eslora del barco
2-suelo donde vamos a tirar el ancla
3-condiciones de la mar
4-alarmas que vamos a usar
Tenemos que fondear en suelos no muy profundos, entre 3 a 10 metros
dependiendo de la eslora y calado de la embarcación; con toda la
cadena estirada sobre el fondo para que su peso la vaya enterrando
en la arena y los metros de cabo de la medida de una eslora o 1 y media ,
más fondal.
Ya en los años 50,los buenos navegantes como Bernat Moitessier
idearon el más sencillo sistema de ALARMA DE GARREO.
Si estamos fondeados y vemos que nuestra embarcación se mueve
» garrea» y el moderno GPS nos falla. Antes de ponernos nerviosos …
hemos de volver al sistema manual. (tegnología punta)
en el que  necesitaremos lo siguiente:
* un cubo de baldeo
* un plomo y un cordel que puede ser la sonda manual.
Con todo ello montaremos la alarma de garreo
Una vez anclado el barco, atamos el hilo de un largo más que la cadena del ancla,
 al plomo y lo tiramos por proa.
El otro extremo del hilo lo ataremos al cubo lleno de agua para que pese.
En caso de garreo  el cubo caerá  y el ruido nos avisará
de que algo no va bien.
anécdota:
Bernat Moitessier era más radical y se ataba el hilo al dedo gordo del pié.
Si tenéis algún comentario que hacernos, estamos a vuestra disposición.
Bubbi Charter Menorca

Ruta 4 Fornells – Cala Pregonda

Imagen

Ruta 4 Fornells Cala Pregonda

Sortim de Fornells deixant la torre de defensa (es pot visitar) i ens dirigim cap a babord camí de Cala Tirant. obert al mar, es caracteritza per conservar unes condicions envejables, els protagonistes són la sorra fina i daurada i un onatge moderat.

Ens anem al Far de Cavalleria És el segon far més antic, construït el 1857 sobre un penya-segat de 90 metres d’altura, al nord des Mercadal. L’any anterior a la seva construcció hi va haver 8 naufragis a la costa nord. Actualment el seu funcionament està automatitzat a través d’energia elèctrica produïda per plaques solars i bateries. El feix de llum arriba fins a les 36 milles.

Just a la punta septentrional de Menorca, al cap de cavalleria, hi ha la petita badia de Sanitja, que, per la seva llunyania dels nuclis habitats, és considerada com un des llocs més silenciosos, tranquils i preciosos d’aquesta part de la costa.
Al costat del petit port de Sanitja hi ha un dels més importants jaciments de l’època del baix Imperi romà. Es tracta de les restes d’un poblat romà, que l’ historiador Plini el Vell, ja al segle I, cita amb el nom de Saniceram. Platges verges.

Deixem el petit port i ens anem a la recerca de la bonica i sorprenent Cala Pregonda. (s’han rodat varis anuncis publicitaris)

El principal atractiu de Cala Pregonda és el diferent que és respecte a les cales del sud. La sorra és vermella i el panorama que l’envolta té un aspecte que a més d’un li farà pensar que està en la superfície de Mart. L’aigua, per a major contrast, és totalment cristal·lina.

                             ——————————————

Ruta 4   Fornells – Cala Pregonda

Salimos de Fornells dejando la torre de defensa (se puede visitar) y nos dirigimos hacia babor camino de Cala Tirant. abierto al mar, se caracteriza por conservar unas condiciones envidiables, cuyos protagonistas son la arena fina y dorada y un oleaje moderado.

Nos vamos al Faro de Cavalleria Es el segundo faro más antiguo, construido en 1857 sobre un acantilado de 90 metros de altura, al norte de Es Mercadal. El año anterior a su construcción hubo 8 naufragios en la costa norte. Actualmente su funcionamiento está automatizado a través de energía eléctrica producida por placas solares y baterías. El haz de luz llega hasta las 36 millas.

Pasamos el Faro y entramos en el puerto de Sanitja

Justo en la punta septentrional de Menorca, al cabo de Caballería, está la pequeña bahía de Sanitja, que es considerada como uno desde lugares más silenciosos, tranquilos y preciosos de esta parte de la costa.
Al lado del pequeño puerto de Sanitja hay uno de los más importantes yacimientos de la época del bajo imperio romano. Se trata de los restos de un poblado romano, que el historiador Plinio, ya en el siglo I, cita con el nombre de Saniceram. Playas vírgenes.

Dejamos el pequeño puerto y nos vamos en busca de la bonita y sorprendente Cala Pregonda. El principal atractivo de Cala Pregonda es lo diferente que es respecto a las calas del sur. La arena es roja y el panorama que la rodea es algo «desolador», tiene un aspecto que a más de uno le hará pensar que está en la superficie de Marte. El agua, para mayor contraste, es totalmente cristalina  (se han rodado varios anuncios publicitarios)

La sargantana negra de l’Illa de L’Aire

Hi ha moltes maneres de conèixer Menorca.
Avui us volem mostrar una destinació al qual només es pot arribar en vaixell. Si aquest és un llaüt, estareu integrats totalment en l’ambient d’aquesta illa. Davant de Punta Prima es troba l’Illa de l’Aire, amb el seu far de torre a bandes blanques i negres amb casa blanca. Té una alçada del focus lluminós de 35,3 metres sobre el terreny i una escala de cargol de cent seixanta-cinc esglaons. Construït en pedra. Fins 1976 en què es va posar definitivament, la il · luminació automàtica; van viure al far, el faroner i la seva dona. Sent un dels destins més durs per viure. El 1995 es va incorporar un sistema d’il · luminació mitjançant energia fotovoltaica.
En aquest petit illot actualment podem trobar, aus de diferents espècies a la migració d’Àfrica a Europa, que fan la seva parada de descans a la primavera i una sargantana de color negre atzabeja amb el ventre des blavós a violeta o gris. S’explica a Menorca que si treiu una sargantana de l’illa de l’Aire, aquesta es torna de color verd. Això no és cert, per descomptat, però és potser una manera de dir a la gent: «no moguis a les sargantanes de la seu illot«. Aquesta subespècie és única al món, d’aquí la seva importància.

Bubbi Charter Menorca

Imagen

Hay muchas maneras de conocer Menorca.

Hoy os queremos mostrar un destino al cual sólo se puede llegar en barco. Si este es un llaüt, estaréis integrados totalmente en el ambiente de esta isla. Delante de Punta Prima se encuentra la Isla del Aire, con su faro de torre a bandas blancas y negras con casa blanca. Tiene una altura del foco luminoso de 35,3 metros sobre el terreno y una escalera de caracol de ciento sesenta y cinco peldaños. Construido en piedra. Hasta 1976 en que se puso definitivamente, la iluminación automática; vivieron en el faro, el farero y su esposa. Siendo unos de los destinos más duros para vivir. En 1995 se incorporó un sistema de iluminación mediante energía fotovoltaica.

En este pequeño islote actualmente podemos encontrar, aves de diferentes especies en la migración de Africa a Europa; que hacen su parada de descanso en primavera y una lagartija de color negro azabache con el vientre desde azulado a violeta o gris. Se cuenta en Menorca que si se saca una lagartija de la Isla del Aire, ésta se vuelve verde. Esto no es cierto, por supuesto, pero es quizás una manera  de decir a la gente: “no muevas a las lagartijas de su islote”. Esta subespecie es única en el mundo, de ahí su importancia.

Bubbi Charter Menorca