ILLA DEL REI – ISLA DEL REY

2014 Illa del Reireed-arrows-2014-

Dins del port de Maó, trobem una petita illa, de nom ILLA DELS CONILLS fins que va desembarcar en ella el Rei Alfons III

per conquistar-la als musulmans allà per l’any 1287. Des de llavors el seu nom va canvia a L’ILLA DEL REI.

Durant anys i anys ha sofert diferents usos per part d’espanyols, anglesos, francesos; però el més important és que des de l’any 2004 una associació d’amics de l’Hospital, ara fundació, es dediquen a la restauració de l’antic hospital militar construït pels anglesos per l’any 1711 i conegut popularment per “BLOODY ISLAND”. En la seva visita podrem admirar l’antic hospital, el jardí amb les plantes medicinals, restes de la basílica paleocristiana del segle VI, els 2 embarcadors i així fer.nos una idea de com era la vida dins d’aquest petit indret.

El passat 22 de setembre a Maó vam tenir la sort de poder gaudir amb la presència d’aquest equip de pilots Els «Red Arrows» que van celebrar una triple onomàstica: el 10 aniversari de la Fundació Hospital Illa del Rei (Illa del Rei), el 50 aniversari de la patrulla acrobàtica de la RAF, els Red Arrows, i els 75 anys de la creació de l’Exèrcit de l’Aire d’Espanya. (foto dels red arrows volant sobre l’Illa del Rei)

Bubbi Charter Menorca

___________________________________

Dentro del puerto de Maó, encontramos una pequeña isla, de nombre ISLA DE LOS CONEJOS hasta que desembarcó en ella el Rey Alfonso III para conquistarla a los musulmanes allá por el año 1287. Desde entonces su nombre cambio por LA ISLA DEL REY.

Durante años y años ha sufrido diferentes usos por parte de españoles, ingleses, franceses ; pero lo más importante es que desde el año 2004 una asociación de amigos del Hospital, ahora fundación, se dedican a la restauración del antiguo hospital militar construido por los ingleses por el año 1711 y conocido popularmente por “BLOODY ISLAND”. En su visita podremos admirar el antiguo hospital, el jardín con las plantas medicinales, restos de la basílica paleocristiana del siglo VI, los 2 embarcaderos y así hacernos una idea de como era la vida en este pequeño lugar.

El pasado 22 de Septiembre en Mahón tuvimos la suerte de poder disfrutar con la presencia de este equipo de pilotos Los “ Red Arrows” que celebró una triple onomástica: el 10 aniversario de la Fundación Hospital Illa del Rei (Isla del Rey), el 50 aniversario de la patrulla acrobática de la RAF, los Red Arrows, y los 75 años de la creación del Ejército del Aire de España. (foto de los Red Arrows sobrevolando la Isla del Rey)

Bubbi Charter Menorca

QUÈ FER AMB UN ANCORA ENROCADA? / ¿QUE HACER CON UN ANCLA ENROCADA?

ancora per blog 21-9

Aquest estiu hem tingut alguns casos d’àncores enrocades, és per això que volem fer una menció a aquest tema. Si us pot ajudar, perfecte !.

El primer que hem de fer per tirar l’àncora és mirar que el terra sigui de sorra, tot i així de vegades l’àncora garreja i queda sota una pedra. Podem intentar diversos mètodes abans de tallar tot el tren de fondeig.

1 Si hi ha poca profunditat i podem arribar bussejant, serà intentar alliberar-la de la roca amb les nostres pròpies mans.
2 Si no podem alliberar-la, passarem un cap per la part del darrere de l’àncora (final de les pales) i tirarem del cap des de l’embarcació, aconseguint així tirar en contra de com va entrar.
3 Si cap d’aquestes formes funcionés o tenim més profunditat de la que desitjaríem;
recollirem el cap fins que estigui ben tirant, alliberarem 2 o 3 m de cadena o cap i lligarem a l’embarcació. Amb el motor ben suau farem moviments en forma d’estrella (començant en direcció oposada de com va entrar el fondeig) i després en les altres direccions, fins que aconseguim que l’àncora surti de la roca de la mateixa manera que va entrar.
4 L’últim recurs seria tallar el tren de fondeig, però si volem recuperar-lo en una altra ocasió, senyalitzarem el lloc amb una boia o una defensa.

Com evitar l’enroc en zones rocoses o molt profundes ?:
    -Optarem Per orincar l’àncora abans de fondejar.
Com es orinca l’àncora?
    -Es Lliga un cap per la part posterior de l’àncora, amb els metres suficients per a la profunditat que volem fondejar. A l’altre extrem posarem una boia o defensa i així queda abalisada per recuperar-la després en cas d’enroc.

Bon fondeig!
Bubbi Charter Menorca
___________________________________________________________________

Este verano hemos tenido algunos casos de anclas enrocadas, es por ello que queremos hacer una mención a este tema. Si os puede ayudar, perfecto!.

Lo primero que tenemos que hacer para tirar el ancla es mirar que el suelo sea de arena, aun así a veces el ancla  garrea  y queda bajo una piedra. Podemos intentar varios métodos antes de cortar todo el tren de fondeo.

1- Si hay poca profundidad y podemos llegar buceando, será intentar liberarla de la roca con nuestras propias manos.
2- Si no podemos liberarla, pasaremos un cabo por la parte trasera del ancla (final de las palas) y tiraremos de el, desde la embarcación consiguiendo así tirar en contra de como entró.
3- Si ninguna de estas formas funcionase  o tenemos más profundidad de la que desearíamos;
recogeremos el cabo hasta que esté bien tirante, liberaremos 2 0 3m de cadena o cabo y ataremos a la embarcación. Con el motor bien suave haremos movimientos en forma de estrella (empezando en dirección opuesta de como entró el fondeo) y después en las otras direcciones, hasta que consigamos que el ancla salga de la roca de la misma forma que entró.
4- El último recurso  sería cortar el tren de fondeo, pero si queremos recuperarlo en otra ocasión, señalizaremos el lugar con una boya o una defensa.

¿Como evitar el enroque en zonas rocosas o muy profundas?:
-Optaremos por orincar el ancla antes de fondear.
¿Como se orinca el ancla?
-Se ata un cabo por la parte trasera del ancla, con los metros suficientes para la profundidad que queremos fondear. En el otro extremo pondremos una boya o defensa y así queda balizada para recuperarla después en caso de enroque.

Buen fondeo!
Bubbi Charter Menorca

Esteu preparats? ¿Estais preparados ? Are you ready ?

kiara 041

A partir del 17 d’Octubre volem començar amb les nostres sortides de cap de setmana
perquè podeu aconseguir experiència i nous coneixements en el món de la navegació, tant de
veler com de motor.
Aquesta crida és per a tots els que vulgueu adquirir més pràctica de la que ja teniu
o per aquells que comencin i necessiten tenir més seguretat davant la mar.
Tant uns com els altres, teniu garantida la bona convivència, l’humor i esforç.
Totes tres, bàsiques per a un bon aprenentatge.
Les sortides poden ser de 1, 2, 3 o més dies.
L’horari normal és de divendres tarda / nit a diumenge tarda / nit.
El preu normal de cap de setmana de 2 dies = 250 / persona
Inclou: veler, menjar i aprenentatge.

Només queda que truqueu al número +34 608232367 i demaneu dia.
O per correu a: info@bubbicharter.com

Us esperem per portar-vos d’aventura per s’Illa

Moltes gràcies
Equip de Bubbi Charter

_________________________________________

Esteu preparats? ¿Estais preparados ? Are you ready ?

A partir del 17 de Octubre empezamos con nuestras salidas de fin de semana
para que podáis conseguir experiencia y nuevos conocimientos en la navegación, tanto de
velero como a motor.
Esta llamada es para todos los que queráis adquirir más práctica de la que ya tenéis
o para aquellos que se inician y necesitan tener más seguridad ante la mar.
Tanto unos como otros, tenéis garantizada la buena convivencia, el humor y el esfuerzo.
Todas ellas básicas para un buen aprendizaje .
Las salidas pueden ser de 1, 2 , 3 o más días.
El horario normal es de viernes tarde/noche a domingo tarde/noche.
El precio normal de fin de semana de 2 días = 250€ / persona
Incluye: velero, comida y aprendizaje.

Solo queda que llaméis al número +34 608232367 y pidáis día.
O por correo en : info@bubbicharter.com

Os esperamos para llevaros de aventura por la Isla!

Muchas Gracias
Equipo de Bubbi Charter

CADA DIA AMB VOSALTRES / CADA DÍA CON VOSOTROS

port de Maó a la posta de sol

Benvolguts amics,
Ja han passat els mesos més intensos d’aquesta temporada i ara al mes de
Setembre iniciem de nou el nostre blog. Ens fa molta il · lusió començar amb aquests
petits escrits i així poder estar connectats amb vosaltres incansablement.
Si haguéssim de resumir aquest estiu 2014, hauríem de parlar de l’estiu
tan variable que ens ha fet. Tant de mar com de fred. Però Aquí heu estat
campions, sense fallar. BONS MARINERS!
En el «Top Ten» de les embarcacions què més dies han sortit tenim a:
la petita Jeanneau CAP 400 PREMI!
El «Top ten» dels llocs més visitats: Es Grau – Ila d’en Colom
El «Top Ten» de l’empresa més treballadora: Bubbi CHARTER 🙂

Bé, com ja hem dit, a partir d’ara tenim una cita cada setmana.

Moltes gràcies i Una abraçada.
Equip de Bubbi Charter

————————————————————–

Apreciados amigos,
Ya han pasado los meses más intensos de esta temporada y ahora en el mes de Septiembre iniciamos de nuevo nuestro blog. Nos hace mucha ilusión empezar con estos
pequeños escritos y así poder estar conectados con vosotros incansablemente.
Si tuviéramos que resumir este verano 2014, tendríamos que hablar del verano
tan variable que nos ha hecho. Tanto de mar como de frío. Pero Aquí habéis estado
campeones, sin fallar. ¡ BUENOS MARINEROS ! En el “Top Ten” de las embarcaciones qué mas días han salido tenemos a:
La pequeña Jeanneau CAP 400” PREMIO!
El “Top ten” de los lugares más visitados: Es Grau – Illa d’en Colom
El “Top Ten” de la empresa más trabajadora: BUBBI CHARTER 🙂

Bueno, lo dicho a partir de ahora tenemos una cita cada semana.

Muchas gracias y Un abrazo.
Equipo de Bubbi Charter