SOM TALAIÒTICS / SOMOS TALAIOTICOS

2nd International Conference in World Heritage / II Congreso Internacional en Patrimonio Mundial

https://www.youtube.com/watch?v=ceq9bY9HUy4

79

Menorca des de fa uns mesos està inclosa per ser candidata a ser patrimoni mundial de la humanitat de la UNESCO. Aquest mes de maig sabrem si els 32 jaciments què formen part i que es reparteixen per tota l’illa seran elegits. Daten de l’època de la prehistòria, mostrant-nos els seus costums i tècniques de vida entre els anys 2000 i 1000 AC. fins a l’any 123 AC. de la conquesta romana.

Volem donar suport a aquesta causa ja que creiem que és necessari poder veure en la realitat aquests monuments(únics) tan antics i tan importants de la nostra història i que Menorca ha sabut respectar al llarg de tots aquest anys. ( L’adreça de dalt és un vídeo subtitulat amb anglès, on podeu veure alguns monuments de l’Illa.)

______________________________________________________

Menorca desde hace unos meses está incluida para ser candidata a ser patrimonio mundial de la humanidad de la UNESCO. Este mes de mayo sabremos si los 32 yacimientos que forman parte y que se reparten por toda la isla serán elegidos. Datan de la época de la prehistoria, mostrándonos sus costumbres y técnicas de vida entre los años 2000 y 1000 AC . hasta el año 123 AC. de la conquista romana.

Queremos apoyar esta causa ya que creemos que es necesario poder ver en la realidad estos monumentos (únicos) tan antiguos y tan importantes de nuestra historia y que Menorca ha sabido respetar a lo largo de todos estos años. (La dirección de arriba es un vídeo subtitulado en inglés, donde podéis ver algunos monumentos de la Isla.)

Aquests són:

Alaior:

NAVETA DE BINIAC ORIENTAL

MONUMENT DE NA COMERMA DE SA GARITA

NECRÓPOLIS DE CALESCOVES

NAVETA SUD I NAVETA NORD DE RAFAL RUBÍ

TALAIOT DE TORELLÓ

TAULA DE TORRELLISAR

TORRE D’EN GALMES

TORRALBA D’EN SALORT

SANTUARI SO NA CAÇANA

SEPULCRE MEGALÍTIC DE SES ROQUES LLISES

Ciutadella:

HIPOGEU DE TORRE DEL RAM

POBLAT TALAIÒTIC DE MONTEFÍ

COVA DES CÀRRITX

NECRÓPOLIS CALA MORELL

POBLAT TALAIÒTIC DE TORRELLAFUDA

NAVETA DES TUDONS

POBLAT TALAIÒTIC DE TORRETRENCADA

SEPULCRE DE SON OLIVARET

Es Castell:

TALAIOT DE TREBALÙGER

Es mitjorn gran:

POBLAT TALAIÒTIC DE SANT AGUSTÍ

Ferreries:

POBLAT DE NAVIFORMES DE SAN MERCER DE BAIX

Maó :

POBLAT TALAIÒTIC DE CORNIA NOU

ES CASTELLAS DES CAPARROT DE FORMA

HIPOGEUS DE BINIAI NOU

POBLAT TALAIÒTIC DE SA CUDIA CREMADA

POBLAT DE SA TORRETA

POBLAT DE TALATÍ DE DALT

POBLAT TALAIÒTIC DE TREPUCÓ

Sant Lluís:

POBLAT TALAIÒTIC DE BINISAFULLET

Bona Sort!  Bubbi Charter Menorca

QUI TE PREFERÈNCIA? / QUIEN TIENE PREFERENCIA?

 Carme 4

Aquesta setmana des Bubbi Charter us volem recordar una norma bàsica en cas de trobar-nos amb un altre vaixell en el nostre camí. La normativa diu que cedirem el pas a:

1-Vaixells sense govern.

2- Embarcacions amb capacitat restringida (vaixells grans, Dragados, Treballs al mar …)

3- Pesquers

4- Velers

5- Vaixells a motor

Si ens creuem amb un altre vaixell sempre té preferència el que rebi el vent per estribord.

A més de les normes de preferència, hi ha les normes de respecte que bàsicament són:

1- No fer excessiu soroll.

2- No passar a gran velocitat dins del Port per evitar onatge, ja que hi ha moltes persones treballant o / i vivint en els vaixells.

3- No acostar massa a una altra embarcació en passar pel seu costat.

4- No llençar escombraries al mar.

 • (La foto és d’una festa que es celebra el dia 16 de juliol «la verge del Carme» patrona dels mariners al Port de Maó. Hi surten molts vaixells a la vegada i la normativa és: no xocar amb ningú! 🙂

 Bubbi Charter Menorca

____________________________________________________

Esta semana desde Bubbi Charter os queremos recordar una norma bàsica en caso de encontrarnos con otro barco en nuestro camino. La normativa dice que cederemos el paso a:

 1. Buques sin gobierno
 2. Embarcaciones con capacidad restringida ( barcos grandes, Dragados, Trabajos en el mar…)
 3. Pesqueros
 4. Veleros
 5. Barcos a motor

Si nos cruzamos con otro barco siempre tendrá preferència el que reciba el viento por estribor .

Además de las normes de preferencia, existen las normas de respeto que basicamente son:

 1. No hacer excesivo ruido.
 2. No pasar a gran velocidad dentro del Puerto para evitar oleaje, ya que hay muchas personas trabajando o/y viviendo en los barcos.
 3. No acercarnos demasiado a otra embarcación al pasar por su lado.
 4. No tirar basura al mar.
 • (La foto es de una fiesta que se celebra el día 16 de Julio “la virgen del Carmen” patrona de los marineros en el Puerto de Mahón. En ella salen muchos barcos a la vez y la normativa es: no chocar con nadie! 🙂

Bubbi Charter Menorca

ESTEU PREPARATS PER L’ESTIU 2015? / ¿ESTAIS PREPARADOS PARA EL VERANO 2015?

Si teniu intencions de venir a navegar aquest estiu, heu de tenir en compte alguns canvis que hi han hagut en els permisos de navegació. No ho deixeu per l’últim moment, per si de cas….

Bubbi Charter Menorca.

Si tienes intenciones de venir a navegar este verano, habéis de  tener en cuenta algunos cambios que han habido en los permisos de navegación. No lo deje para el último momento, por si acaso ….

Bubbi Charter Menorcablog 9 febrer

LES LLUMS DEL MAR / LAS LUCES DEL MAR

Des de Bubbi Charter us volem presentar els fars que donen llum a l’Illa de Menorca.

Far d'artruix

Far d’ Artrutx
Construït en 1858 a la costa sud de Ciutadella. Destaca la torre, de 36 metres d’altura, amb franges horitzontals alternes blanques i negres, la casa del faroner i un pati tancat per paret de pedra. El 1968 la torre es va augmentar en 17 metres per sobre de la base construïda. Per a l’estabilitat es van afegir els quatre nervis de formigó que són visibles en l’actualitat. A l’Oest de Menorca

Faro de Cap d’Artrutx

Construido en 1858 en la costa sur de Ciutadella. Destaca la torre, de 36 metros de altura, con franjas horizontales alternas blancas y negras, la casa del farero y un patio cerrado por pared de piedra. En 1968 la torre se aumentó en 17 metros por encima de la base construida. Para la estabilidad se añadieron los cuatro nervios de hormigón que son visibles en la actualidad. Al Oeste de Menorca

punta nati14

Far de Punta Nati
Va ser construït el 1913, a la costa nord de Ciutadella, després del fatídic naufragi del «General Chanzy», en el qual va perdre la vida tota la tripulació i el passatge, excepte un únic supervivent. Va ser habitat fins a la segona meitat del segle XX. A l’Oest de Menorca

Faro de Punta Nati

Fue construido en 1913, en la costa norte de Ciutadella, tras el fatídico naufragio del «General Chanzy», en el cual perdió la vida toda la tripulación y el pasaje, excepto un único superviviente. Fue habitado hasta la segunda mitad del siglo XX. Al Oeste de Menorca

sa farola 2

Far de Sa Farola
Inaugurat l’any 1860, 1863, segons altres autors), Va ser el cinquè far a ser erigit a Menorca, ja en marxa poc després que finalitzessin els treballs de construcció del far de «l’Illa de l’Aire» (l’Illa de l’Aire).
Com a dada peculiar, el far de Sa Farola va ser construït tan a prop de la bocana del port que durant els forts temporals, les instal·lacions quedaven inundades per l’embat del fort onatge de la mar, per la qual cosa es va fer necessari protegir l’edifici amb un mur de contenció construït l’any 1876. A l’Oest de Menorca

Faro de Sa Farola

Inaugurado en el año 1860 ,1863, según otros autores), Fue el quinto faro en ser erigido en Menorca, puesto en marcha poco después de que finalizaran los trabajos de construcción del faro de «l’Illa de l’Aire» (la Isla del Aire).Como dato peculiar, el faro de Sa Farola fue construido tan cerca de la bocana del puerto que durante los fuertes temporales, las instalaciones quedaban inundadas por el embate del fuerte oleaje del mar, por lo que se hizo necesario proteger el edificio con un muro de contención construido en el año 1876. En el Oeste de Menorca

cavalleria

Far de Cavalleria

Construït en 1857 per posar fi als nombrosos naufragis que es succeïen a la zona des del s. XIV, el far del Cap de Cavalleria malgrat haver perdut el seu costat més bohemi sent reemplaçada la presència d’un faroner per un sistema automatitzat, encara conserva la bellesa d’una estructura en la qual només poden apreciar uns pocs canvis necessaris per millorar la seva efectivitat. Al Nord de Menorca

Faro de Cavalleria

Construido en 1857 para poner fin a los numerosos naufragios que se sucedían en la zona desde el s. XIV, a pesar de haber perdido su lado más bohemio siendo reemplazada la presencia de un farero por un sistema automatizado, todavía conserva la belleza de una estructura en la que solo pueden apreciarse unos pocos cambios necesarios para mejorar su efectividad. En el Norte de Menorca

favaritx 2

Far de Favàritx
És el far més modern, construït al nord de Maó el 1922, en un intent de frenar els repetits naufragis a la zona. Per a la seva construcció es van haver transportar els materials en veler perquè el camí d’accés encara no existia. La torre, de 30 metres d’altura, està construïda amb ciment i pedres de la mar de la zona i la seva lluminària es veu a més de 26 milles de la costa. Al Nord de Menorca

Faro de Favaritx

Es el faro más moderno, construido en el norte de Maó en 1922, en un intento de frenar los repetidos naufragios en la zona. Para su construcción se tuvieron que transportar los materiales en velero porque el camino de acceso aún no existía. La torre, de 30 metros de altura, está construida con cemento y piedras del mar de la zona y la luminaria se divisa a más de 26 millas de la costa. En el Norte de Menorca

far illa de l'aire

Far de l’ Illa de l’Aire

Va ser el següent a erigir-se, en 1860, al municipi de Sant Lluís, enfront de Punta Prima. El seu feix es creua amb la referència lluminària del far d’Artrutx i es divisa a 30 milles. Se situa a 52 metres sobre el nivell del mar i la torre té una alçada de 36 metres. És troba davant de Punta Prima. A l’ Est de Menorca

Faro de la Illa de l’Aire

Fue el siguiente en erigirse, en 1860, en el municipio de Sant Lluís, frente a Punta Prima. Su haz se cruza con la referencia luminaria del faro d´Artrutx y se divisa a 30 millas. Se sitúa a 52 metros sobre el nivel del mar y la torre tiene una altura de 36 metros. Se encuentra delante de Punta Prima, al Este de Menorca.

Faro-de-Punta-de-San-Carlos-Faro-de-Mahón-Menorca

Far de Maó

Va ser inaugurat en 1852, amb una òptica catadiòptrica de 6è ordre i llum fixa. La particularitat de trobar-se en les proximitats d’una bateria militar de costa, va fer que sorgissin protestes per part dels comandaments militars en veure com el far obstaculitzava un sector de tir. Per aquest motiu fou apagat el far l’any 1912 i la seva substitució per un fanal mòbil col·locat a la vora del penya-segat, encara que l’edifici no es va enderrocar fins a 1917. A l’Est de Menorca

Faro de Mahón

Fue inaugurado en 1852, con una óptica catadióptrica de 6º orden y luz fija. La particularidad de encontrarse en las proximidades de una batería militar de costa, hizo que surgieran protestas por parte de los mandos militares al ver cómo el faro obstaculizaba un sector de tiro. Esto motivó el apagado del faro en 1912 y su sustitución por un fanal móvil colocado al borde del acantilado, aunque el edificio no se derribó hasta 1917. Al Este de Menorca

Bubbi Charter Menorca